Loading...
Мартин Владков е нашият фотограф, който се грижи за заснемането на Наследството на Бенджамин Франклин и е ментор в последните 4 издания на програмата. Освен любовта към фотографията и видеографията, които практикува като хоби , той се интересува и от компютърни технологии и програмиране. Получава бакалавърската си степен по компюътрни системи в Технически Университет София и завършва и програмата за софтуерен инженер в Софтуни. В момента следва магистратура в насока икономика и финанси в Софийския Университет.

“След една година ще ти се иска да беше започнал днес.”